วันศุกร์ ที่ 17 พ.ค.67 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านทวน

วันศุกร์ ที่ 17 พ.ค.67 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...