โรงเรียนบ้านกระเจา ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 […]