โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 13 กันยายน 2566 การแจกของสนับสนุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน จากคณะพระอาจารย์ประสิทธิ์ ฐิตสีโล วัดใหม่บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านซ่อง และโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า โดยมี นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะ และนายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมคณะ ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะครูโรงเรียนบ้านซ่องให้การต้อนรับในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 12 กันยายน 2566 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคไขหวัดใหญ่ โรคฟันผุ โรคฝีดาษลิง โรคเอดส์ โรคมือเท้าปาก การรักษาเหา ยาเสพติด การคัดแยกขยะ และมอบแปรงสีฟันกับยาสีฟัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของหมู่ 1, 11, 13, 16, และ 21 ณ อำเภอห้วยกระเจา