โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะครู ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมเนื่องในงานกีฬากลุ่มของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะครู ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมเนื่องในงานกีฬากลุ่มของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านซ่อง นำเสนอสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน My School Project ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ประสับผลสำเร็จการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในกิจกรรมที่ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างประสบผลสำเร็จ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP ห้วยกระเจา 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบคุณภาพจาก #ครูประทีป คลองน้อย

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา