โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานของนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ด้านที่ 1 และด้านที่ 2

โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับทางโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

กิจกรรมออกหน่วยบริการตัดผมฟรีของโรงเรียนสอนเสริมสวยทีเอ็มอะคาเดมีแฮร์ดีไซน์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ต้องขอขอบพระคุณแทนนักเรียน ที่ท่านเสียสละเวลาพร้อมทั้งบริการตัดผมให้ฟรีและทำทรงผมนักเรียนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านซ่อง ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนเพชรพัฒนาท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียนและกิจกรรมทักษะอาชีพและการสื่อสารภาษาสู่สากล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565