โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ทำความสะอาด-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ....