ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังรัก

บ่ายนี้ที่โรงเรียน ว […]