โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ นำโดย ผอ.วิรัช กุ้ยอ่อน ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3 และคณะรวม 9 ท่าน โดยมีคุณครูโรงเรียนวัดบ้านทวนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 4 ท่าน คือ น.ส.ลานา บัวขม น.ส.จิราภรณ์ อ้นสอาด น.ส.ชุดาภา นกเล็ก และ น.ส.อัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์

วันที่ 11 ก.ค.66 โรง […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ในการอบรมการจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

วันพุธ ที่ 12 ก.ค.66 […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน เลี้ยงไอศกรีมนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (ย้อนหลัง)

วันพุธ ที่ 12 ก.ค.66 […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูประจำชั้น ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มาทำบุญเนื่องในวันพระ ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันจันทร์ ที่ 17 ก.ค […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ 1/2566 กรกฎาคม 2566 ในช่วงชั้นประถมศึกษา

วันจันทร์ ที่ 17 ก.ค […]