Tagged: โรงเรียนวัดบ้านทวน

วันศุกร์ ที่ 19 ม.ค.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีกาญจน์ 2 พร้อมของรางวัล ให้กับนักเรียนจำนวน 12 คนที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 19 ม.ค.67 นางอัจฉรา ร...

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมฟังเทศน์และทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค.67 นางอัจฉร...

วันศุกร์ ที่ 2 ก.พ.67 ครูประจำชั้น และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ,นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมฟังเทศน์และทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันศุกร์ ที่ 2 ก.พ.67 ครูประจำชั้น...

วันอังคาร ที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 16.00 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านทวน

วันอังคาร ที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 16....