โรงเรียนเมตตาจิตต ขอขอบคุณผู้บริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นมและขนม ฯลฯ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. […]