สพฐ. เปิดระบบ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (DMC64)

เข้าบันทึกข้อมูล ในร […]