วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผู้อำนวยการ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทุกคน ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร

โดยนายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้แจ้งกำหนดการในการจัดกีฬาสีภายในของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในวันดังกล่าว จากนั้นว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้แจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

You may also like...

ใส่ความเห็น