การประชุมกำหนดแนวทาง และผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทน เข้าร่วมการประชุม ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง และผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ใส่ความเห็น

Previous post จันทร์ที่ 19 เม.ย. 64 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563 (งวดที่ 1)