กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ในการนี้ บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้ขอลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย คือนางสาวกมลวรรณ พลอยมี ผอ.กลุ่มอำนวยการ เพื่อแสดงความรักความผูกพัน และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรท่านดังกล่าว โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวันนี้มีการปรับลดจำนวนให้มาปฏิบัติงานร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เช่นกันภาพ/ข่าว ศศิวรรณ ดอกชะเอม

You may also like...

ใส่ความเห็น