วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์

ใส่ความเห็น

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นางสุภาณี บัวงาม นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สูญเสียบิดา
Next post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายสมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ สูญเสียมารดา