VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน บ้านห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 4-7 มิถุนายน 2564 VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน บ้านห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา

ใส่ความเห็น

Previous post สพฐ. เปิดระบบ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (DMC64)
Next post นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน วัดพังตรุ อ.พนมทวน