ขอเชิญ ครู/บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะทำงานซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินการออกช่วยเหลือ ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2564

โดยดำเนินการออกซ่อมแซมระบบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี ปฏิบัติงานในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ มีค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจติดต่อ
นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 083-9393915

You may also like...

ใส่ความเห็น