ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่