คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เรียบเรียงและจัดทำโดย กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น