ประกาศโรงเรียนบ้านหนองลาน เรื่องการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน ประกาศแจ้งเรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายโรคระบาด โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ตามประกาศที่แนบท้าย

You may also like...

ใส่ความเห็น