ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ 2 ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของโรงเรีบนวัดหนองพลับ

วันที่​ 23 มิถุนายน​ 2564 นางสาวสุภาพ จัดละ และ นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ 2 ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของคุณ​ครูผุสดี​ บัวงาม​ ครูโรงเรียนวัดหนองพลับ พร้อมกันนี้ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งให้คำแนะนำและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์​ปัจจุบันนี้

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองกรดทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ ทำการมอบใบงานและใบความรู้แกนักเรียน ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด
Next post โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น วันศุกร์สุขใจ