ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ 2 ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของโรงเรีบนวัดหนองพลับ

วันที่​ 23 มิถุนายน​ […]