Author: rainbow

0

ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ 2 ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของโรงเรีบนวัดหนองพลับ

วันที่​ 23 มิถุนายน​ 2564 นางสาวสุ...