โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการออมสิน ๑๐๘ ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง กับธนาคารออมสิน วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวัน โดยออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้ ใช้กระบวนการคุณธรรมโครงงานคุณธรรมในการดำเนินงาน มีกิจกรรมในโครงการ คือ กิจกรรมเห็ดนางฟ้า กิจกรรมอาหารเช้าเราทำเอง กิจกรรมการเลี้ยงเป็ด และกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ใส่ความเห็น