โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบมีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อในตำบลหนองลาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวโรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 11 กรกฎาคม 2564 เป็นแบบ On hand คือ ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านโดยใบงาน สื่อการเรียนการสอนที่ครูผลิต สื่อตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนกำหนดให้ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลบุตรหลานในการทำใบงานดังกล่าวอีกครั้งครับ

You may also like...

ใส่ความเห็น