โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน เตรียมการเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

เนื้องด้วย วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนจะเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากคณะกรรมการประเมิน โดยทีมงานครูโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ขอขอบคุณท่าน ส.ส.ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ที่ท่านได้สั่งงานให้ทีมงานมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียน
Next post โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ