โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน เตรียมการเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

เนื้องด้วย วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนจะเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากคณะกรรมการประเมิน โดยทีมงานครูโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน

You may also like...

ใส่ความเห็น