วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านดอนรักได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ใส่ความเห็น