โรงเรียนบ้านดอนรัก ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านดอนรักได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
Next post ประกาศโรงเรียนบ้านหนองลาน เรื่องการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ