โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 นำโดยคณะครูช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ทำการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ ON-Site ได้

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดนาพระยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดนาพระยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร COVID-19 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียน
Next post โรงเรียนบ้านท่ามะกา ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19 ) ภายในโรงเรียน