เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 นำโดย นางสาวเมลดา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งมอบใบงานเนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ ON SITE ได้

ใส่ความเห็น