โรงเรียนบ้านตลุงใต้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแนวทางมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชนและสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนบ้านตลุงใต้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่ อสม. ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแนวทางมาตรการการป้องการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชนและในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตลุงใต้

ภาพการประชุม

You may also like...

ใส่ความเห็น