โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ทำความสะอาด-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 ผู้นำชุมชม ชาวบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจมีการสัมผัสร่วมกัน หรือพื้นที่ส่วนกลางที่อาจมีการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งได้ดำเนินการฉีดล้างพื้นที่สนามและบริเวณรอบๆ อาคารเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คณะครูและผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ช่วยกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และทำความสะอาดโรงเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น