โรงเรียนบ้านบ่อหว้า จัดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหว้า ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฎิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมไหว้ครู
ภาพกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดสาลวนาราม ขอขอบคุณ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ที่ได้เข้ามานิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2564
Next post โรงเรียนบ้านห้วยยางปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564