โรงเรียนบ้านบ่อหว้า จัดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหว้า ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฎิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

https://youtu.be/KmdKleazdjc
ภาพกิจกรรมไหว้ครู
ภาพกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น