โรงเรียนบ้านหนองกรดทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ ทำการมอบใบงานและใบความรู้แกนักเรียน ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Next post ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี​ เขต​ 2 ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของโรงเรีบนวัดหนองพลับ