เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2564 ท่านผู้บริหาร คณะครูร่วมประชุมวางแผนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น