โรงเรียนบ้านหนองตายอด ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ร่วมกับ อสม. เข้าร่วมพ่นควัน และ ใส่ใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกชลธิชา สืบเนียม นายกองึ์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ร่วมกับ อสม.ตำบลวังไผ่ เข้าพ่นหมอกควัน และใส่ทรายอะเบท ภายใต้โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ทางโรงเรียนบ้านหนองตายอดขอขอบคุณคณะทีมงานทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด”เตรียมพร้อม ON SITE 5 ก.ค.นี้
พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน Next post โรงเรียนวัดหนองปลิงร่วมกับชุมชนในการพัฒนาบริเวรของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย