โรงเรียนบ้านหนองตายอด ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ร่วมกับ อสม. เข้าร่วมพ่นควัน และ ใส่ใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
30
- มิถุนายน
2021
Posted By : ปราโมทย์ เชื้ออยู่
โรงเรียนบ้านหนองตายอด ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ร่วมกับ อสม. เข้าร่วมพ่นควัน และ ใส่ใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกชลธิชา สืบเนียม นายกองึ์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ร่วมกับ อสม.ตำบลวังไผ่ เข้าพ่นหมอกควัน และใส่ทรายอะเบท ภายใต้โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ทางโรงเรียนบ้านหนองตายอดขอขอบคุณคณะทีมงานทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

ใส่ความเห็น