โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของ COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพบว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นแบบ On-hand ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ รับรางวัล Popular Vote ผลการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2564