โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนะนำวิธีการต่างๆ ให้กับโรงเรียนเพื่อปรับใช้ต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น