โรงเรียนบ้านหลุมหิน ร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย นายสมาน สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมาน สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
              ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และยืนระยะห่างในพิธีการครั้งนี้

กิจกรรมไหว้ครู

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ การประชุมผู้อำนวยการ คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2564
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด”เตรียมพร้อม ON SITE 5 ก.ค.นี้