วันศุกร์แสนสุข ของโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ทุกวันศุกร์ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนได้ใส่ชุดสวยงามหรือชุดสุภาพมาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและไม่ยึดติดอยู่กับเครื่องแบบของนักเรียนทุกวัน

ใส่ความเห็น