โรงเรียนบ้านเขาศาลา จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
30
- มิถุนายน
2021
Posted By : กาญจนา ทวีศรี
โรงเรียนบ้านเขาศาลา จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. นายวีรพันษ์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาศาลา จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาศาลา (ห้องธุรการ)

ใส่ความเห็น