โรงเรียนวัดกระต่ายเต้นจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก และได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบคำถามออนไลน์ระดับชั้นป.4-6 มีการคัดลายมือการประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นป.1-3

You may also like...

ใส่ความเห็น