โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” ได้รับความรู้จาก สภ. ท่ามะกา ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.วิบูลย์จิตร์ ตั้งอยู่สูง รอง สวป.สภ.ท่ามะกา และ ด.ต.พิเชษฐ โหมดงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ามะกา ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” เกี่ยวกับกฎจราจร การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยาเสพติดให้โทษ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

You may also like...

ใส่ความเห็น