โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” ได้รับความรู้จาก สภ. ท่ามะกา ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.วิบูลย์จิตร์ ตั้งอยู่สูง รอง สวป.สภ.ท่ามะกา และ ด.ต.พิเชษฐ โหมดงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ามะกา ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” เกี่ยวกับกฎจราจร การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยาเสพติดให้โทษ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
Next post โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ