โรงเรียนวัดดอนแสลบ กิจกรรม”ต้อนรับลูกดอนแสลบกลับบ้าน”
30
- มิถุนายน
2021
Posted By : จิรศักดิ์ บุญจิตต์
โรงเรียนวัดดอนแสลบ กิจกรรม”ต้อนรับลูกดอนแสลบกลับบ้าน”

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบได้นำคณะครูโรงเรียนวัดดอนแสลบร่วมกิจกรรม“ต้อนรับลูกดอนแสลบกลับบ้าน”

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น