โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมเป็นแบบ On-Site มาเป็นแบบ On-hand

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายนพดล เล็กบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ได้ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมเป็นแบบ On-Site มาเป็นแบบ On-hand ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น