โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมเป็นแบบ On-Site มาเป็นแบบ On-hand

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายนพดล เล็กบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ได้ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมเป็นแบบ On-Site มาเป็นแบบ On-hand ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

Previous post VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา
Next post โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลลูกแก เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019