โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งสมอ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 เป็นแบบ On – Hand

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
Next post โรงเรียนบ้านเขากรวด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน