โรงเรียนวัดบ้านทวนต้อนรับ ผอ.สพป.กจ.2

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ุ64 ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน และคณะครูให้การต้อนรับ

You may also like...

ใส่ความเห็น