โรงเรียนวัดพังตรุ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนวัดพังตรุได้เข้าร่วมารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่องการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ เพื่อการอัพเดทข่าวสารต่างๆภายในโรงเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น