โรงเรียนวัดสระลงเรือแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบ การเรียนการสอน On-Hand

โรงเรียนวัดสระลงเรือแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On-Hand ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน๒(วัดปลักเขว้า) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน
Next post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ เชิญบุคลากรทุกท่านร่วมประชุมเกี่ยวกับการป้องกันสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.