เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดสาลวนาราม ขอขอบคุณ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ที่เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ให้กับทางโรงเรียน และแนะนำวิธีการต่างๆให้กับโรงเรียนเพื่อปรับใช้ต่อไป

ใส่ความเห็น