โรงเรียนวัดหนองปลิงร่วมกับชุมชนในการพัฒนาบริเวรของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564 นำทีมโดยนายวันชัย คงควร กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงได้นำกลุ่มชาวบ้านร่วมกับคณะครู ในการพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยโดยการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้รอบๆบริเวณของโรงเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น