โรงเรียนวัดหนองปลิงร่วมกับชุมชนในการพัฒนาบริเวรของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
30
- มิถุนายน
2021
Posted By : ไพศาล แสวงหา
โรงเรียนวัดหนองปลิงร่วมกับชุมชนในการพัฒนาบริเวรของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564 นำทีมโดยนายวันชัย คงควร กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงได้นำกลุ่มชาวบ้านร่วมกับคณะครู ในการพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยโดยการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้รอบๆบริเวณของโรงเรียน

ใส่ความเห็น