พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนวัดหนองปลิงร่วมกับชุมชนในการพัฒนาบริเวรของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ […]