วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ โดยมีนางสาวสุภาพร ทองคำ ครูโรงเรียนวัดห้วยตะเคียนเข้าร่วมกันประชุมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น