โรงเรียนวัดห้วยสะพาน เปิดการเรียนการสอน แบบ On-Site ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดห้วยสะพานได้เปิดการเรียนการสอน แบบ ON-Site ปีการศึกษา 2564 วันแรก กับชุดนักเรียนแบบใหม่

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านพนมนาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่ายสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้สารสนเทศ
Next post โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขต สพป.กจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19