โรงเรียนวัดห้วยสะพาน เปิดการเรียนการสอน แบบ On-Site ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดห้วยสะพานได้เปิดการเรียนการสอน แบบ ON-Site ปีการศึกษา 2564 วันแรก กับชุดนักเรียนแบบใหม่

You may also like...

ใส่ความเห็น