เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดห้วยสะพานได้เปิดการเรียนการสอน แบบ ON-Site ปีการศึกษา 2564 วันแรก กับชุดนักเรียนแบบใหม่

ใส่ความเห็น