โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล แจ้งเลื่อนการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ขอแจ้งท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เรื่องเลื่อนการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยในเขตอำเภอท่ามะกาพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เป็น วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564

You may also like...

ใส่ความเห็น